O nás

Prosousedy.cz je místem, kde se potkávají a pomáhají si sousedé, kteří by se třeba ani nepotkali. Cílem projektu je budovat lokální komunity, které plnohodnotně využívají vlastní zdroje jako jsou dovednosti či vybavenost svých členů, a zlepšují tak život ve městech.