Jazykové korektury

Jazykové korektury
Jsem maminka na mateřské dovolené a ráda provedu jazykovou korekturu (gramatika, stylistika) Vaší diplomové nebo seminární práce i dalších textů.