Francouzsky hravě A1-C1 samozřejmě zdarma

Francouzsky hravě A1-C1 samozřejmě zdarma
Francouzština je mým koníčkem, domluvím se bez problémů, gramatiku si trochu pamatuji ze školy, ale spíše si ráda povídám a ve dvou a více je to rozhodně zábavnější, na jakékoliv téma společně,připravím řešerši, slovní zásobu, rok studia na univerzitě a následné dojíždění do Francie za přáteli